Αξιολόγηση

Νομίζετε πως θέλετε να αλλάξετε την επαγγελματική σου πορεία;
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τις διάφορα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης τα οποία μπορούν να σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους επαγγελματικούς σας στόχους;
Γνωρίζετε πώς να αναζητάτε και να βρίσκετε χρήσιμα στατιστικά στοιχεία για τις τάσεις της αγοράς εργασίας που μπορούν να σας βοηθήσουν στην επαγγελματική σας πορεία;
Γνωρίζετε πώς η δικτύωση(networking) μπορεί να βελτιώσει σημαντικά τις προοπτικές εργασίας σας;
Θέλετε να μειώσετε την κούραση από την αναζήτηση εργασίας;
Γνωρίζετε πώς γράψετε τη συνοδευτική σας επιστολή;
Θα θέλατε να δουλέψετε παραπάνω στο κομμάτι του elevator pitch?
Γνωρίζετε πώς να προετοιμαστείτε κατάλληλα για μια συνέντευξη;
Γνωρίζετε πώς οι ξεκάθαροι στόχοι και τα όνειρά σας συμβάλλουν στη μελλοντική επαγγελματική σας εξέλιξη;
Γνωρίζετε πώς το πλαίσιο «SMART» μπορεί να σας βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων σας και να έχετε μεγαλύτερη επαγγελματική επιτυχία;
Γνωρίζετε πώς να δικτυώνεστε αποτελεσματικά ώστε βελτιώσετε τις προοπτικές εργασίας σας;
Γνωρίζετε τις αδυναμίες και τα δυνατά σας σημεία;
Γνωρίζετε πού να αναζητήσετε πληροφορίες σχετικά με διάφορα προγράμματα Δια Βίου Μάθησης που προσφέρονται στη χώρα σας ή σε άλλες χώρες της ΕΕ;
Γνωρίζετε τις δυνατότητες που προσφέρονται χάρη στην εκπαίδευσή που έχετε λάβει, από τη δουλειά σας ή ακόμα και από τον ελεύθερο σας χρόνο;